Handelsmerk & Merkenbeleid

SunPower's handelsmerken en merknamen zijn uiterst belangrijke en waardevolle activa van de onderneming. De volgende richtlijnen zijn bedoeld voor het correcte gebruik van de SunPower handelsmerken en om correcte naleving van het merkenbeleid te waarborgen.

Het gebruik / misbruik van de handelsmerken op deze website, of op andere content op deze website, is strikt verboden. Wij informeren u dat SunPower Corporation haar intellectuele eigendomsrechten op krachtige wijze afdwingt in de ruimste zin van de wet.

Toepassing van de richtlijn

Deze richtlijn geldt voor SunPower medewerkers, klanten, licentiehouders, consultants, externe leveranciers en andere derde partijen. Let op dat als u een licentiehouder bent van een merk van SunPower, de overeenkomst die u met SunPower gesloten,  specifieke richtlijnen voor het gebruik kan bevatten die afwijken van deze richtlijn, en in een dergelijk geval moet u die specifieke richtlijnen volgen die een dergelijke overeenkomst zijn opgenomen.

Algemene richtlijnen

De volgende zijn algemene richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken logo's en ander materiaal met merken van SunPower Corporation:

  • U mag geen SunPower handelsmerken gebruiken, tenzij u toestemming heeft ontvangen om SunPower's handelsmerken te gebruiken.
  • Gebruik de juiste omschrijvingen bij het noemen van merkproducten van SunPower.
  • Gebruik handelsmerken van SunPower als bijvoeglijk naamwoord, nooit als zelfstandig naamwoord of een werkwoord, en nooit in het meervoud of in bezittelijke vorm.
  • U mag geen SunPower handelsmerken gebruiken op een manier die sponsoring, verbondenheid of goedkeuring kan suggereren tussen SunPower Corporation en uw bedrijf, producten of diensten.
  • U moet een nauwkeurige weergave van uw relatie met SunPower geven. Bijvoorbeeld, als u een erkende dealer of distributeur van SunPower bent, moet u zich houden aan SunPower's specifieke richtlijnen die in een dergelijke overeenkomst tussen u en SunPower zijn opgenomen. Als u geen erkende dealer of distributeur van SunPower bent, mag u SunPower's logo's of merk materiaal niet gebruiken. U mag dan ook niet aangeven een erkende dealer of distributeur te zijn.

Toestemming om SunPower's handelsmerken, logo's, foto's of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken

De op deze website getoonde materialen zijn eigendom van SunPower Corporation. Met andere woorden: Alle rechten, titels en belangen (inclusief alle handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) op de inhoud van deze website, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, foto's, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, audio clips, digitale downloads en data compilaties, zijn het eigendom van SunPower Corporation en worden beschermd door Nederlands en internationaal auteursrecht.

Het is niet toegestaan om SunPower's handelsmerken, logo's, vormgeving, of andere elementen van handelsmerken van SunPower in uw materialen, waaronder maar niet beperkt tot reclame, verpakking van een product, websites en promotiemateriaal te imiteren.

Niets op deze website mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht om een handelsmerk op deze website te gebruiken. U mag geen materialen reproduceren, herdistribueren of anderszins gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SunPower Corporation. De handelsmerken en vormgeving van SunPower Corporation mogen niet gebruikt worden in verband met een product of dienst dat is niet van SunPower Corporation is, of op een manier die waarschijnlijk tot verwarring bij de klanten kan leiden of op een manier die SunPower in diskrediet brengt.

U moet uitdrukkelijke toestemming verkrijgen om SunPower's handelsmerken, logo's, foto's of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken.

SunPower's Handelsmerken in Europa

Let op, sommige merken van SunPower komen mogelijk niet op deze lijst voor, wat niet betekent dat zij geen eigendom zijn van SunPower noch dat Sun Power afstand doet van welke intellectuele eigendomsrechten dan ook die SunPower heeft gevestigd op deze merken.

Lijst van SunPower's merken

CONNECTIS

CUSTOMER COST OF ENERGY ("CCOE")

DEMAND BETTER SOLAR

DTMAC

ENERGYLINK

GREENBOTICS

HELIX

INVISIMOUNT

LIGHT ON LAND

MORE ENERGY. FOR LIFE.

MAXEON

OASIS

PANTHEON

POWERGUARD

POWERING A BRIGHTER TOMORROW

PV-DOCK

SERENGETI

SIGNATURE

SMART ENERGY

SMARTER SOLAR

SOLAIRE

SOLAIRE GENERATION

SOLARBRIDGE

SOLARBRIDGE TECHNOLOGIES

SOLBOX

SUNPOWER

SUNPOWER CORPORATION

SUNPOWER ELECTRIC

SUNPOWER ENERGY ASSURANCE

SUNPOWER EQUINOX

SUNPOWER GIVING

SUNPOWER SPECTRUM

SUPO SOLAR

TENESOL

TENESOLBOX

THE PLANET'S MOST POWERFUL SOLAR

THE POWER OF ONE

THE WORLD'S STANDARD FOR SOLAR

TMAC

TRUEAC

Verklaring omtrent merkrechten

Wanneer handelsmerken van SunPower worden gebruikt, moet een handelsmerk verklaring worden opgenomen om de juiste vorm van eigendom aan te geven. De verklaring moet er als volgt uitzien:

[Alfabetische lijst van merken die SunPower gebruikt] zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SunPower Corporation in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Sociale media

U mag geen gebruik maken van handelsmerken van SunPower als de naam van uw social media-account, en alle pagina's of communities mogen geen handelsmerken van SunPower bevatten. Geen enkele gekoppelde account, pagina of community afbeelding mag logo's van SunPower bevatten.

U mag alleen SunPower's handelsmerken gebruiken als u zich heeft verzekerd van toestemming van SunPower door middel van een licentie of een equivalent, of als u gebruik maakt van een SunPower handelsmerk (geen logo's) om het doel van uw account, pagina, of community te beschrijven zonder een relatie met SunPower te suggereren.

Bedrijfs-, dienst-, product-, en domeinnamen

U mag geen handelsmerken van SunPower registreren, noch een mogelijk verwarrende variant daarvan, als onderdeel van uw bedrijfsnaam, handelsnaam, de naam van een service, de naam van een product of een domeinnaam.

U mag uw bedrijfsnaam, handelsnaam, de naam van een dienst, product of domeinnaam niet combineren met een van de handelsmerken van SunPower.

Handelswaar

U mag geen goederen vervaardigen, verkopen of weggeven die een van de handelsmerken van SunPower bevatten, inclusief logo's, behalve met uitdrukkelijke toestemming van SunPower.

Vragen?

Om toestemming te vragen voor het gebruik van handelsmerken van SunPower en met andere handelsmerk- en merkenbeleid gerelateerde vragen, stuur een email trademarks@sunpower.com.