Privacy voorwaarden

1. Algemene informatie

Deze Voorwaarden met betrekking tot de bescherming van het privéleven en de persoonlijke gegevens ("Privacy Voorwaarden ") hebben als doel de aard van de gegevens te beschrijven die SunPower Systems bvba, met maatschappelijke zetel in de Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, België ("SunPower"), [MS1] eventueel kan inzamelen in het kader van het gebruik van deze website ("Website"). Het bevat ook de voorwaarden waaronder SunPower deze gegevens gebruikt en openbaar maakt, en de rechten waar iedere gebruiker zich op kan beroepen op basis van de inzameling, het gebruik en de communicatie, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Door zich toegang te verlenen tot de website en de website te gebruiken, verklaart de gebruiker zich expliciet en voorafgaand akkoord met de bepalingen van deze Voorwaarden.

De modaliteiten van wijzigingen van deze Voorwaarden op een latere datum worden onderstaand beschreven.

2. Minderjarigen

De Website werd niet ontworpen met minderjarigen jonger dan 18 jaar als doelpubliek. Iedere eventuele inzameling van persoonlijke gegevens met betrekking tot minderjarigen door SunPower is dus ongewild.

3. Verzamelen van gegevens over browsen

3.1 We verzamelen de volgende informatie elke keer als u de website benadert:

  • Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op de website. Dit geldt ook wanneer u een bestelling plaatst voor onze producten of diensten, het plaatsen van materialen, informatie over u wanneer u zich registreert bij deze website en via uw gebruik van een interactieve functies en diensten die we van tijd tot tijd beschikbaar kunnen maken op deze website.
  • Als u deze website gebruikt om advies te vragen of door 'contact', kunnen we die correspondentie bewaren.
  • Details van transacties die u via onze website of via andere kanalen verricht of uitvoering van uw bestellingen.
  • We kunnen u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan wedstrijden, giveaways en andere promoties. U zal niet worden verplicht om deel te nemen, maar als u ervoor kiest om dit te doen, kunnen we alle informatie over u die u wordt gevraagd om te geven gebruiken zoals aangegeven in de voorwaarden van de specifieke wedstrijd, giveaway of promotie.
  • Informatie ter beschikking gesteld door uw browser, inclusief maar niet beperkt tot uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, uw browser naam en het versienummer en de webpagina's die u eerder bekeken, tijdens en vlak na een bezoek aan de website. Deze browser informatie wordt anoniem verwerkt maar kunnen we koppelen aan uw persoonlijke gegevens als u deze hebt verstrekt

3.2 We zoeken geen vertrouwelijke informatie over u (zoals over gezondheid of medische geschiedenis, etniciteit, politieke voorkeur, religieuze overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, seksuele voorkeuren, enz.) en u mag zulke informatie niet aan ons verstrekken.

4. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies die worden geplaatst op uw computer wanneer u onze website bezoeken om onderscheid te maken tussen en de toegang tot en het bijhouden van de browser van elke bezoeker. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie onze Cookies Policy.

5. Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren gebruiken:

a.) Om beter te begrijpen hoe u deze website gebruikt en om statistische rapporten van de totale activiteit op de website te produceren.

b.) Om u te voorzien van de producten of diensten die u via de website heeft gevraagd, zoals onze gratis advies dienst (indien beschikbaar) of onze online zonnepaneel toezichtsservice en om uw bestellingen te verwerken en om dergelijke producten en diensten te leveren en / of te installeren.

c.) Als wij met u communiceren via de telefoon (bijvoorbeeld als we u bellen om een door ​​u via deze website verzocht overleg te voeren of als u onze customer service center belt met een vraag over één van onze producten), kunnen we het gesprek registreren en te controleren om te helpen bij het trainen van onze medewerkers en een hoge kwaliteit van de klantenservice te waarborgen.

d.) Om te reageren op uw vragen.

e.) Om de betalingen te verkrijgen die aan ons verschuldigd zijn.

f.) Om onze producten en diensten te verbeteren.

g.) Om u in staat te stellen om deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze dienstverlening, wanneer u ervoor kiest om dit te doen.

h.) Om met u in contact blijven in verband met de aanschaf van onze producten en diensten, uw website registraties en de naleving van de bepalingen en voorwaarden van het gebruik van deze website.

i.) Waar u uw persoonlijke gegevens in verband met een sollicitatie hebt ingediend, om uw sollicitatie te beoordelen.

j.) Indien u geïnteresseerd bent in de aankoop van onze producten en diensten, om aan distributeurs / installateurs van onze producten in uw omgeving uw informatie te geven, zodat ze contact met u kunnen opnemen over de inkoop en prijsstelling details.

k.) Om meer informatie over u uit bronnen van derden te verzamelen. Zo kunnen wij uw e-mail adres gebruiken om informatie te verzamelen over op welke sociale netwerken en andere web services u een abonnement heeft of voor analytische of personalisatie doeleinden, om onze producten en onze website voor gebruikers te verbeteren.

l.) Van tijd tot tijd kunnen we de totale browse informatie die we hebben verzameld van bezoekers vrijgeven, zoals door de publicatie van een rapport over de trends in het gebruik van deze website die anoniem kan zijn.

6. Marketing

Waar u toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen voor het promoten van onze producten en diensten en van geselecteerde derden via [post, fax, telefoon, e-mail] [en / of via sociale netwerken en andere web-based services waar u zich op heeft geabonneerd ], en indien vereist door de wet, zullen we vragen om uw toestemming op het moment dat wij uw gegevens verzamelen voor een van deze vormen van marketing.

7. Het gebruik van interactieve functies en mededelingen over schending van het auteursrecht

7.1 Deze website kan gebruik maken van interactieve forums, blogs, forums, chatrooms, enz. Tenzij het tegendeel duidelijk is aangegeven kan alle informatie die u plaatst worden bekeken door anderen en/of van het algemene publiek. We raden u aan gezond verstand gebruiken, zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden en en geen informatie over u te onthullen waarvan niet wenst dat andere gebruikers deze kennen.

7.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie door andere gebruikers.

7.3 Mededeling over inbreuk op het auteursrecht door u aan ons voorgelegd zal worden doorgestuurd naar de persoon verantwoordelijk voor de vermeende inbreuk. Andere klachten over de inhoud van onze website kan ook worden toegezonden aan alle in de klacht genoemde personen.

8. Openbaarmaking aan groepsondernemingen en andere derde partijen

8.1 We kunnen informatie verschaffen over u aan anderen wanneer dat nodig is om dit te doen om u te voorzien van een product of dienst die u hebt aangevraagd, met uw voorafgaande toestemming of anderszins indien vereist door de wet, die zullen worden onderworpen aan de verplichting om de informatie te verwerken in overeenstemming met dezelfde waarborgen als die we zelf toepassen. Met name:

8.2 Wij slaan de informatie die we via deze website en andere bronnen te verzamelen (zoals onze customer call centers) op de centrale computer systemen die kunnen worden benaderd door onze affilated bedrijven voor de in dit privacybeleid genoemde doelen.

8.3 Wij kunnen informatie die wij verzamelen over u aan onze medewerkers, partners, filialen, distributeurs, partners, leveranciers en toeleveranciers verstrekken die:

  • informatie namens ons verwerken
  • samen met ons deze Website beschikbaarstellen
  • u voorzien van producten en diensten met betrekking tot uw SunPower systeem. Bijvoorbeeld, als u zich aanmeldt voor ons zonnepanneel controle service, combineren we informatie die wij verzamelen van uw PV-systeem (met inbegrip van zonne-elektrische productie, de werking van de omvormer en thuis elektriciteitsverbruik) met uw contactgegevens (naam, adres en telefoonnummer) en bieden deze aan aan dealers die zorgen voor de installatie, bediening en onderhoud van uw SunPower systeem.

8.4 In het geval dat wij (of een onderdeel daarvan) zijn (i) onderworpen aan onderhandelingen over de verkoop van het bedrijf of (ii) worden verkocht aan een derde of (iii) worden onderworpen aan een reorganisatie, gaat u ermee akkoord dat al uw persoonlijke gegevens die we hebben kunnen worden overgedragen aan die gereorganiseerde entiteit of derde partij en dat deze worden gebruikt voor dezelfde doeleinden of voor het analyseren van elke voorgenomen verkoop of re-organisatie.

8.5 Als u ervoor kiest om een ​​enquête in te vullen, kunnen informatie die u aan ons worden doorgegeven aan andere bedrijven, maar zal worden geanonimiseerd en geaggregeerd.

8.6 Wij kunnen informatie die wij verzamelen over u, indien nodig of het daartoe door de toepasselijke wetgeving (binnenlandse of buitenlandse) of in antwoord op een gerechtelijk bevel of een equivalent en / of toezichthouders overal in de wereld bekend te maken. We kunnen ook uw informatie openbaar maken om te beschermen tegen fraude van ons eigendom of om andere rechten te beschermen.

8.7 Wij kunnen informatie die wij verzamelen over u aan de nodige instanties bekendmaken indien wij denken dat u misbruik maakt van een dienst aangeboden door ons via deze website of anderszins door deze te gebruiken om andere computersystemen aan te vallen of om onbevoegde toegang tot een andere computer systeem te krijgen, om deel te nemen in spamming of anderszins te handelen op onrechtmatige wijze of aan de voorwaarden voor het gebruik van de dienst of deze website schenden.

9. Wedstrijden, spelletjes en promotionele aanbiedingen

SunPower kan de gebruikers de mogelijkheid bieden deel te nemen aan wedstrijden, spelletjes en andere promotionele aanbiedingen. De gegevens die worden verzonden in dit kader zijn onderhevig aan de voorwaarden van de betrokken aanbieding en niet aan de bepalingen van deze voorwaarden. De gebruikers kunnen kennis nemen van de gebruiksmodaliteiten van hun persoonlijke gegevens in het kader van de betrokken aanbieding en deze aanvaarden tijdens de inschrijving. De gebruiker is op geen enkele manier verplicht deel te nemen aan deze aanbiedingen.

10. Beveiliging

SunPower neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van de gegevens van de gebruikers te beschermen. Personen en veiligheidssystemen zijn echter niet onfeilbaar. Wij kunnen dus, ondanks de genomen maatregelen, geen absolute garantie bieden met betrekking tot de gecommuniceerde gegevens. Iedere eventuele niet-geautoriseerde toegang tot en/of gebruik van de Website of de verzamelde en opgeslagen informatie op de Website moet onmiddellijk worden meegedeeld aan SunPower in een e-mailbericht geadresseerd aan customercare@sunpower.com.

11. Opslag van persoonlijke gegevens buiten de E.U

De persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen buiten de Europese Unie. In dat geval is het mogelijk dat ze onderhevig zijn aan wettelijke voorschriften(inclusief toegangsaanvragen van een lokale autoriteit) die niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als de voorschriften van richtlijn 95/46/EG.
Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze aanvankelijk werden verzameld, zal SunPower ze verwijderen of ze anoniem opslaan en uitsluitend gebruiken voor statistische doeleinden.

12. Overige

Onverminderd de andere bepalingen in deze Voorwaarden zal SunPower de verzamelde persoonlijke gegevens exclusief communiceren in de volgende situaties:

(i) Communicatie aan werknemers, onderaannemers en externe partners

SunPower communiceert de verzamelde persoonlijke gegevens aan haar werknemers, onderaannemers en/of partners die tussenbeide komen in het kader van en met betrekking tot de operationele, administratieve en beheervereisten van de Website, inclusief de levering van producten en diensten waarnaar wordt verwezen. Bijvoorbeeld, als een gebruiker zich registreert voor een controledienst van de fotovoltaïsche modules associeert SunPower de informatie van het zonnepaneel van de gebruiker (inclusief de fotovoltaïsche elektrische productie, de werking van de omvormers en het huishoudelijke elektrische verbruik) met de persoonlijke gegevens van de gebruiker (bijvoorbeeld de naam, het adres en het telefoonnummer) en hij communiceert deze informatie aan de partners die belast zijn met de installatie en het onderhoud van het SunPower systeem bij de gebruiker.

(ii) Communicatie in het kader van de toepassing van de regelgeving, een rechterlijk bevel, of in andere situaties

SunPower maakt de persoonlijke gegevens openbaar als: (1) dit wettelijk vereist is of op vraag van een gerechtelijke autoriteit; (2) SunPower van mening is dat de openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is in het kader van de fraudebestrijding, de bescherming van haar eigendom of die van anderen, van haar rechten of die van derden; of (3) SunPower legitieme redenen heeft te denken dat de gebruiker de diensten heeft misbruikt door ze te gebruiken om andere systemen aan te vallen of om zich niet geautoriseerd toegang te verlenen tot andere systemen, om deel te nemen aan spamactiviteiten of de geldige wetgeving en reglementering te overtreden.

In het geval dat wij (of een deel daarvan) zijn (i) onderworpen aan onderhandelingen over de verkoop van het bedrijf of (ii) worden verkocht aan een derde of (iii) worden onderworpen aan een reorganisatie, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens die we hebben kunnen worden overgedragen aan die gereorganiseerde entiteit of derde partij en worden gebruikt voor dezelfde doeleinden of voor het analyseren van elke voorgenomen verkoop of re-organisatie.

13. Wijziging in het beleid met betrekking tot de bescherming van het privéleven

SunPower kan deze Voorwaarden wijzigen als gevolg van technologische evoluties, juridische en/of reglementaire wijzigingen, de groei en ontwikkeling van haar activiteiten, of omwille van andere economische redenen. De gebruikers worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen via e-mail (op voorwaarde dat een e-mailadres werd meegedeeld) en zij ontvangen een kopie van de nieuwe versie van deze Voorwaarden, samen met de datum waarop het van kracht gaat op de Website. Het is dus belangrijk dat u zich registreert op de Website en SunPower alle eventuele wijzigingen in uw e-mailadres meedeelt. Als dit niet het geval is, moet de gebruiker deze Voorwaarden regelmatig raadplegen om na te gaan of er eventuele wijzigingen zijn.

Zonder de expliciete, voorafgaande toestemming van de gebruiker zijn de wijzigingen in deze Voorwaarden enkel van toepassing op de gegevens die werden ingezameld na de datum waarop ze van kracht zijn gegaan en niet op de gegevens die eerder werden ingezameld en waarop de oude versie van deze Voorwaarden van toepassing blijft.

14. Recht op toegang en correcties

De gebruiker heeft het recht op toegang, correctie en verwijdering van zijn gegevens die worden behandeld door SunPower. Hij kan dit recht op ieder moment uitoefenen door een e-mailbericht te verzenden naar customercare@sunpower.com.

15. Contactpersonen

Als de gebruiker contact wil opnemen met SunPower kan hij de onderstaande adressen gebruiken met de naam, het adres en e-mailadres vermeld in het bericht:customercare@sunpower.com

Het huidige beleid met betrekking tot de bescherming van het privéleven werd bijgewerkt op 10 maart 2017