SunPower Netherlands BV Privacybeleid

SunPower Corporation is een internationale groep bedrijven met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten. In het Nederland is SunPower actief via SunPower Netherlands BV (gezamenlijk te noemen “SunPower”).

In dit privacybeleid wordt uiteengezet op welke manier SunPower Netherlands BV (“SunPower NL”) en haar geaffilieerde ondernemingen (“we”, “wij”, “ons” of “onze”) persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen, met inbegrip van gegevens op de website, www.sunpower.nl, en op alle mobiele toepassingen en digitale diensten (gezamenlijk te noemen de “Digitale Platformen”) die dit Beleid weergeven of ernaar verwijzen, tenzij anders aangegeven. Er wordt ook uitgelegd hoe u contact met ons kunt opnemen en uw wettelijke rechten kunt uitoefenen.

Voor zover we uw persoonsgegevens gebruiken op manieren die niet in dit privacybeleid uiteengezet zijn, verstrekken we een specifieke kennisgeving op het moment van verzameling om uw toestemming verkrijgen, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De datum 'Laatst bijgewerkt' onderaan deze pagina laat u weten wanneer deze voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in dit Beleid gaan van kracht wanneer we het herziene Beleid op de Digitale Platformen publiceren. Neem bij vragen over dit Beleid contact op via de contactgegevens in het onderstaande gedeelte 'Contact'.

Klik hieronder om naar een specifiek gedeelte van dit Privacybeleid te gaan:

 1. Minderjarigen
 2. Informatie die wij over u verzamelen
 3. Gebruik van uw persoonsgegevens
 4. Marketing
 5. Gebruik van interactieve functies en kennisgevingen van inbreuk op auteursrechten
 6. Bekendmaking aan geaffilieerde ondernemingen en andere derde partijen
 7. Beveiliging
 8. Opslag en gebruik van persoonsgegevens over u buiten de Europese Unie
 9. Wijzigingen van het Beleid
 10. Cookies
 11. Uw rechten op inzage, correctie, verwijdering en bezwaar
 12. Neem contact met ons op

1. Minderjarigen

De Digitale Platformen zijn niet bedoeld voor en dienen niet gebruikt te worden door minderjarigen. Als SunPower op de Digitale Platformen persoonsgegevens verzameld met betrekking tot minderjarigen, is dit dus ongewild. In bepaalde beperkte gevallen, b.v. wanneer een minderjarige deel uitmaakt van een reclamecampagne, gebeurt dit met de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige.

2. Informatie die wij over u verzamelen

Persoonsgegevens die we rechtstreeks verzamelen
Als u onze Digitale Platformen bezoekt, verzamelen we informatie over u, met inbegrip van persoonsgegevens die u direct of indirect kunnen identificeren.

Hieronder wordt beschreven welke categorieën persoonsgegevens we mogelijk verzamelen en hoe we dergelijke gegevens verzamelen:

 • Online formulieren: Als u een online formulier invult om SunPower, of een door SunPower gemachtigde onafhankelijke distributeur of installateur, toe te staan om contact met u op te nemen, verzamelen we identificatiegegevens zoals uw naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. We kunnen ook gegevens verzamelen met betrekking tot uw energieverbruik, geolocatiegegevens en beelden van uw woning via openbaar beschikbare bronnen zoals Google Earth. We kunnen ook gegevens verzamelen op het moment dat het formulier wordt verzonden, bijvoorbeeld uw IP-adres en locatie, om de authenticiteit/geldigheid van de via online formulieren verkregen inhoud te controleren en fraude en misbruik te voorkomen.
 • Communicatie met SunPower: Wanneer u contact opneemt met SunPower via de telefoon, e-mail of andere elektronische middelen, zoals online chat, of social media-accounts, met inbegrip van functies voor privéberichten, verzamelen we identificatiegegevens en andere persoonsgegevens die u vrijwillig hebt verschaft.
  • Telefoon: Wanneer u telefonisch contact opneemt met SunPower, bewaren wij het telefoonnummer dat u gebruikt om SunPower te bellen. Tijdens telefoongesprekken kan SunPower daarnaast uw naam, adres, e-mailadres en gegevens over uw energiebehoefte- en verbruik verzamelen, alsmede gegevens over uw SunPower systeem en eventuele problemen die u daarmee ondervindt. Als u een zakelijk contactpersoon voor een commerciële klant of prospect vertegenwoordigt, kan dit uw zakelijke persoonsgegevens omvatten. SunPower neemt telefoongesprekken op ten behoeve van training en kwaliteitsborging. U hebt de keuze of u doorgaat naar een verbinding die wel of niet wordt opgenomen.
  • E-mail en elektronische middelen: Als u met SunPower communiceert via e-mail of andere elektronische middelen, zoals een virtuele assistent, verzamelen we uw gebruikersnaam, e-mailadres, naam en eventuele persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt in de communicatie, zodat we uw vraag kunnen beantwoorden en u diensten van kwaliteit kunnen leveren.
 • Zakelijke contacten: SunPower verzamelt de persoonlijke of zakelijke contactinformatie die u verstrekt op vakbeurzen of soortgelijke evenementen, bijvoorbeeld via (scans van) visitekaartjes, zodat we contact met u kunnen opnemen of informatie kunnen sturen over ons, onze producten of diensten of kansen die wij bieden.
 • Persoonlijke verhalen, marketinginhoud, casestudy's: Als u persoonlijke verhalen verschaft voor of deelneemt aan de productie van marketingmateriaal of casestudy's voor SunPower, die deze met uw toestemming kan publiceren op de Digitale Platformen of in marketing- of promotiemateriaal, kunnen we identificatiegegevens verzamelen en publiceren, waaronder uw naam (geheel of gedeeltelijk), contactgegevens en informatie over uw ervaring met SunPower producten en diensten, waaronder de prestaties van uw systeem.
 • Productgarantie registreren: Als u een productgarantie registreert bij SunPower of een onafhankelijke distributeur/installateur toestemming geeft om dit namens u te doen, verzamelen we uw naam, adres, informatie over aangeschafte producten en contactinformatie, waaronder uw telefoonnummer en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens om aan onze garantieverplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld om u te informeren over kwesties met betrekking tot de veiligheid of kwaliteit van producten, zoals productterugroepingen.
 • Sociale media, online forum, blogs, internetfora, chatrooms: U kunt ervoor kiezen om interactie te hebben met SunPower via social media-platformen waarop SunPower actief is, waaronder maar niet uitsluitend Facebook, LinkedIn, Instagram of het blog of de chat- of berichtenfuncties van SunPower die beschikbaar zijn via de Digitale Platformen. Met betrekking tot deze interacties kan SunPower uw gebruikersnaam, echte naam en andere vrijwillig verstrekte gegevens verzamelen, zoals berichten, 'vind-ik-leuks', 'follows', opmerkingen of feedback die u plaatst op pagina's, feeds of in postvakken die aan SunPower toebehoren. Bepaalde delen van de Digitale Platformen en social media-platformen zijn zichtbaar voor andere gebruikers of het grote publiek, bijvoorbeeld blogs. We raden u aan geen persoonlijke gegevens te plaatsen op deze delen van de Digitale Platformen. U AANVAARDT AANSPRAKELIJKHEID VOOR IEDER VERLIES VAN PRIVACY OF IEDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET VRIJWILLIG BEKENDMAKEN DOOR UZELF VAN PERSOONSGEGEVENS OP OPENBARE PLAATSEN OF FORUMS.
 • Applicaties: Als u zich aanmeldt voor of gebruik maakt van een applicatie of dienst van SunPower, verzamelen we de Persoonsgegevens die u verstrekt om een profiel of account aan te maken. Dit kan identificatiegegevens omvatten zoals uw naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Onderzoeken: Als u antwoord op onderzoeken van SunPower verzamelen we u e-mailadres, naam en andere gegevens die u verstrekt in antwoord op of in relatie tot het onderzoek. Als we gegevens met betrekking tot het onderzoek bekendmaken aan derde partijen, waaronder onafhankelijke distributeurs of installateurs, doen we dit over het algemeen in een niet-identificerende, geaggregeerde vorm. We kunnen uw feedback over de prestaties van een onafhankelijke distributeur of installateur bekendmaken aan deze onafhankelijke distributeur of installateur in een identificerende vorm, hetzij met uw toestemming hetzij, indien wij menen dat dit nodig is om een probleem met de kwaliteit van een dienst te verhelpen, met die van de onafhankelijke distributeur of installateur.
 • Toestemming: We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan waar u toestemming hebt gegeven.
 • Het combineren van verzamelde gegevens: We kunnen gegevens die we van of over u verzamelen, combineren en gebruiken op de wijze zoals beschreven in dit Beleid.

De omstandigheden waaronder we gegevens verzamelen zoals hierboven beschreven, omvatten onder andere het verzamelen van uw gegevens in uw hoedanigheid van particulier en wanneer uw handelt namens een derde partij die u vertegenwoordigt (bijvoorbeeld als werknemer, aannemer of vertegenwoordiger).

We zoeken geen gevoelige informatie over u (zoals over uw gezondheid en medische geschiedenis, etniciteit, politieke voorkeuren, religieuze opvattingen, vakbondslidmaatschap, seksuele voorkeuren, etc.) en u moet ons dergelijke gegevens niet verstrekken.

Persoonsgegevens die we verzamelen op de Digitale Platformen
De Digitale Platformen gebruiken cookies, pixeltags, analytische hulpmiddelen en andere vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen over uw apparatuur en uw browsegedrag om de Digitale Platformen efficiënter te maken en de diensten die we verstrekken te verbeteren. Deze technologieën verzamelen de volgende gegevens over u vanuit uw browser wanneer u de Digitale Platformen gebruikt: uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, de naam van uw browser en taalvoorkeuren voor de webpagina's die u voor, tijdens en na uw bezoek aan onze website hebt bekeken. Deze browsegegevens worden anoniem verwerkt, maar we kunnen ze koppelen aan uw persoonsgegevens indien u deze hebt verstrekt, onder andere om de verzending van online formulieren en toestemmingen te registreren en te bevestigen.

Data-analyse
We kunnen gebruik maken van analysediensten van derde partijen zoals Google Analytics om het verkeer op verschillende delen van onze Digitale Platformen te meten en deze te verbeteren. Google Analytics trackt gebruikers die JavaScript hebben ingeschakeld anoniem en gebruikt technische hulpmiddelen zoals cookies van eerste partijen en JavaScript-code om gegevens te verzamelen over uw interactie met de Digitale Platformen. De tracking-gegevens kunnen gegevens omvatten over wat u doet op de Digitale Platformen, zoals welke webpagina's u bezoekt en hoe lang, en welke websites u direct voor of na de Digitale Platformen hebt bezocht. Daarnaast worden cookies van eerste partijen (zoals het cookie van Google Analytics) en derde partijen (zoals het cookie van DoubleClick) gebruikt om te rapporteren hoe uw advertentievertoningen, gebruik van advertentiediensten en andere interacties in verband staan met bezoeken aan onze Digitale Platformen. We gebruiken gegevens van Google Analytics om de Digitale Platformen te beheren en bij te werken, om na te gaan of de gebruikers overeenkomen met de verwachte doelgroep en om te bepalen hoe belangrijke doelgroepen door de inhoud navigeren. Google kan in overeenstemming met de bepalingen van zijn privacybeleid gegevens behouden en gebruiken die zijn verzameld bij uw gebruik van Google Analytics Information Disclosures and Sharing. Google Analytics biedt websitebezoekers de mogelijkheid om de registratie, de verwerking en het gebruik door Google van de gegevens die door het cookie van Google Analytics worden gegenereerd, te voorkomen. U kunt zich afmelden door de via Google beschikbare browserplugin te downloaden en installeren.

Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie, bijvoorbeeld over hoe u ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologie kunt beheren.

De Digitale Platformen bevatten links naar andere websites van derde partijen. Als u een link volgt naar een van deze websites van derde partijen, wees u er dan van bewust dat zij hun eigen privacybeleid en -praktijken hebben. SunPower aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid of hun verwerking van uw persoonsgegevens. Controleer hun beleid voordat u persoonsgegevens naar websites van derde partijen verzendt.

Persoonsgegevens die SunPower ontvangt van derde partijen

 • Derde partijen waarmee wij een relatie hebben – SunPower kan uw persoonsgegevens ontvangen van derde partijen waarmee we een relatie hebben, waaronder onze gemachtigde onafhankelijke distributeurs of installateurs, in verband met de aankoop van een SunPower systeem door u, bijv. een garantieregistratie en onze moedermaatschappijen en geaffilieerde ondernemingen, onder andere in verband met verkoopkansen voortvloeiend uit doorverwijzingen.
 • Gegevens kopen van Ongeaffilieerde Derde Partijen – Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving kan SunPower ervoor kiezen om uw gegevens te kopen van derde partijen, bijv. lead generators, en uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (met uw toestemming, indien vereist), om vast te stellen of u geïnteresseerd bent in het aankopen van een product of dienst van SunPower, of dit product of deze dienst juist is voor u en of u belang hebt bij de kans om installateur of distributeur van SunPower te worden.
 • Gegevens over sites van derde partijen: Sommige van onze applicaties gebruiken gegevens (waaronder beelden) van sites of databases van derde partijen, zoals beelden van Google Earth als onderdeel van ons ontwerp van een systeem, functies om berekeningen te maken of gegevens die uw energiebedrijf ons heeft verstrekt met uw toestemming. Indien vereist vragen wij uw toestemming om deze gegevens te ontvangen.
 • Links naar sites van derde partijen: Als u een link volgt naar sites van derde partijen of sites van een derde dienstverlener gebruikt, wees u er dan van bewust dat zij hun eigen privacybeleid en -praktijken hebben. SunPower aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid of hun verwerking van uw persoonsgegevens. Controleer het beleid van derde partijen voordat u persoonsgegevens naar hun sites verzendt.

3. Gebruik van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens of niet-identificeerbare gegevens die we verzamelen, gebruiken we om onze zakelijke relatie met u te vergemakkelijken, onze wettelijke en financiële verplichtingen na te leven en onze rechtmatige zakelijke belangen te behartigen, onder andere voor de doeleinden en conform de rechtsgronden zoals hieronder omschreven:

DOELEINDEN

RECHTSGROND

Om u te voorzien van de informatie, producten of diensten die u bij ons hebt opgevraagd, onder andere via de Digitale Platformen, zoals een advies/offerte van SunPower of een goedgekeurde installateur van SunPower of onafhankelijke distributeur (indien beschikbaar), een blog of abonnement op een nieuwsbrief, of onze calculators voor het schatten van energiebesparingen, om uw bestelling te verwerken en om dergelijke producten en aanverwante diensten te verschaffen en/of te installeren, waaronder productonderhoud, productveiligheidsberichten en garantieonderhoud.

Om u van opgevraagde informatie te voorzien, zoals informatie over kansen bij onafhankelijke distributeurs of installateurs van SunPower.

Om uw vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld als u ons uw contactinformatie hebt verstrekt bij een beurs of vergelijkbaar evenement.

Om betalingen te verkrijgen die aan ons zijn verschuldigd.

Om met u in contact blijven naar aanleiding van het aanschaffen van onze producten en diensten, uw registraties Digitale Platformen en de naleving van de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Digitale Platformen.

 

Om periodieke enquêtes te sturen over uw ervaringen met ons bedrijf, onze producten, goedgekeurde onafhankelijke distributeurs of installateurs van SunPower en hun diensten.

Om de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Digitale Platformen uit te voeren.

Om precontractuele en contractuele verplichtingen jegens u aan te gaan en uit te voeren.

 

 

 

 

Ons rechtmatige belang om uw vragen te beantwoorden en onze relatie met u te onderhouden en te ontwikkelen.

 

Het rechtmatige belang om ons bedrijf te ontwikkelen en de kwaliteit en veiligheid van onze goederen en diensten te garanderen.

 

 

Ons rechtmatige belang om klantenservice en productprestaties van een hoog niveau te waarborgen en dit niveau te verhogen.

Als we telefonisch met u communiceren (bijvoorbeeld als we u bellen voor een adviesgesprek dat u hebt aangevraagd via de Digitale Platformen of als u onze klantenservice belt met een vraag over een van onze producten of diensten), kunnen we het gesprek opnemen en beluisteren om ons personeel te trainen en een klantenservice van hoge kwaliteit te waarborgen.

Ons rechtmatige belang om een klantenservice van hoog niveau te waarborgen en dit niveau te verhogen.

Ons rechtmatige belang en de wettelijke verplichting om uw identiteit te verifiëren.

 

Om uw sollicitatie te verwerken en te evalueren, in het geval dat u uw persoonsgegevens hebt ingediend in verband met een sollicitatie.

De noodzaak om de algemene voorwaarden voor het gebruik uit te voeren.

Ons rechtmatige belang om uw sollicitatie te evalueren en de nodige maatregelen te nemen voordat we een contract met u sluiten.

Om onze producten, diensten en, indien relevant, kansen voor installateurs of distributeurs rechtstreeks aan u te promoten.

Het rechtmatige belang om ons bedrijf te ontwikkelen.

Uw toestemming, indien we uw gegevens verkrijgen van ongeaffilieerde derde partijen.

Om onafhankelijke distributeurs/installateurs van onze producten in uw regio informatie te verschaffen, zodat ze contact met u kunnen opnemen over details inzake de aanschaf en prijzen, indien u geïnteresseerd bent in het aanschaffen van onze producten en diensten. Of als u uw gegevens hebt verstrekt aan een distributeur/installateur die ervoor kiest deze gegevens bij ons te registreren, onder andere ten behoeve van garantieregistratie en onderhoud.

Het rechtmatige belang om ons bedrijf te ontwikkelen en verzoeken om diensten of informatie in te willigen.

De noodzaak om onze wettelijke en contractuele verplichtingen na te leven.

Om beter inzicht te krijgen in hoe u de Digitale Platformen gebruikt en om statistische rapporten van geaggregeerde websiteactiviteit op te stellen.

Om patronen en trends in uw gebruik van de Digitale Platformen te identificeren om ons in staat te stellen het ontwerp en de werking van de Digitale Platformen en uw browse-ervaring te verbeteren.

Om onze producten en diensten te verbeteren.

Af en toe kunnen we in geaggregeerde vorm browsegegevens die we van bezoekers hebben verzameld bekendmaken, bijvoorbeeld door een rapport over trends in het al dan niet anonieme gebruik van de Digitale Platformen te publiceren.

Om uw identiteit te verifiëren/bevestigen in verband met eventuele toestemmingen die van u verkregen zijn via de Digitale Platformen.

Ons rechtmatige belang om de kwaliteit van de Website en van onze producten en diensten te verbeteren en om beter met u te communiceren over onze diensten en producten.

 

 

 

 

 

Ons rechtmatige belang en de wettelijke verplichting om de Digitale Platformen te beveiligen en om van de daarop gegenereerde lead-formulieren de authenticiteit te verifiëren en de beveiliging te garanderen.

Om meer informatie over u te verzamelen uit bronnen van derde partijen. Zo kunnen we, voor doeleinden van analyse en personalisering en om onze producten en Website voor gebruikers te verbeteren, uw e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over welke sociale netwerken en andere internetdiensten u gebruikt.

Het rechtmatige belang om uw persoonlijke interesses en gedrag te evalueren teneinde onze producten en website te verbeteren.

Om geaggregeerde analyses uit te voeren en zakelijke kennis te ontwikkelen die ons in staat stelt om ons bedrijf uit te baten, te beschermen, over de prestaties ervan te rapporteren, geïnformeerde beslissingen te nemen en onze marketingactiviteiten effectiever te maken.

Ons rechtmatige belang om de prestaties van ons bedrijf te analyseren, er inzicht in te krijgen en erover te rapporteren.

Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienstverlening, als u daarvoor kiest.

Uw toestemming.

Indien u daarmee akkoord bent gegaan, kunnen wij uw informatie gebruiken om u informatie te sturen ter promotie van onze producten en diensten en die van geselecteerde derden door middel van post, fax, telefoon, e-mail en/of via sociale netwerken en andere online services waarop u geabonneerd bent. Waar wettelijk vereist zullen we uw toestemming vragen op het moment dat we uw gegevens verzamelen voor het uitvoeren van deze soorten marketing.

Uw toestemming.

Indien u akkoord gaat met het ontvangen van marketing van andere bedrijven, kunnen we uw e-mailadres en andere contactgegevens delen met andere bedrijven, zodat zij rechtstreeks contact met u op kunnen nemen over hun producten en diensten.

Uw toestemming.

We gebruiken persoonsgegevens om internationale wetgeving na te leven die van toepassing is op beursgenoteerde bedrijven, waaronder die, welke betrekking heeft op de opsporing, preventie en controle op fraude, corruptie en witwassen, waaronder verplichtingen zoals Know Your Customer en rapportageverplichtingen.

Om fraude op te sporen en te voorkomen en er controle op uit te oefenen.

Onze verplichting om wet- en regelgeving en toepasselijke branchenormen na te leven.

 

Het rechtmatige belang om fraude op te sporen en te voorkomen en er controle op uit te oefenen.

4. Marketingcommunicatie en afmelding (opt-out)

We kunnen u marketingmateriaal sturen, waaronder e-mails over onze producten en diensten, u uitnodigen voor onze evenementen of anderszins met u communiceren voor marketingdoeleinden, mits wij dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van toestemmingsvereisten.

We bieden in ieder elektronisch marketingbericht dat naar u wordt verstuurd een optie om u af te melden (opt-out) voor verdere communicatie, met inbegrip van een manier om toegang te krijgen tot uw Voorkeurencentrum, maar u kunt zich ook afmelden door contact met ons op te nemen zoals omschreven in paragraaf 12 hieronder. U kunt zich te allen tijde afmelden.

5. Gebruik van interactieve functies en kennisgevingen van inbreuk op auteursrechten

De Digitale Platformen kunnen gebruik maken van interactieve fora, blogs, chatrooms, enz. Tenzij het tegendeel duidelijk is aangegeven, kan alle informatie die u plaatst worden bekeken door anderen en/of door het grote publiek. We raden u aan om gezond verstand te gebruiken, zich te houden aan de Gebruiksvoorwaarden en geen informatie te onthullen waarvan u niet wenst dat andere gebruikers deze kennen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van die informatie door andere gebruikers.

Meldingen over inbreuk op het auteursrecht die door u aan ons worden voorgelegd, zullen worden doorgestuurd naar de persoon die verantwoordelijk is voor de vermeende inbreuk. Andere klachten over de inhoud van onze Website kunnen ook worden doorgestuurd aan alle in de klacht genoemde personen.

6. Bekendmaking van persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met vertrouwde derde partijen of in andere gevallen, onder andere indien wettelijk vereist. Indien vereist gebruiken we contractuele of andere manieren om Persoonsgegevens die met derde partijen zijn gedeeld, te beschermen om ervoor te zorgen dat de ontvanger de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens bewaart en deze niet gebruikt voor een andere doeleinde dan het uitvoeren van de diensten.

We delen de persoonsgegevens met onze moedermaatschappijen en geaffilieerde ondernemingen om onze producten en diensten te leveren en voor interne zakelijke doeleinden.

Wij delen gegevens die we over u verzameld hebben met onze medewerkers, partners, moedermaatschappijen, geaffilieerde ondernemingen, onafhankelijke distributeurs, installateurs, dienstverleners, aanbieders en leveranciers die:

 • informatie namens ons verwerken;
 • infrastructuur, producten en diensten aan of namens ons verschaffen of ons bedrijf helpen beheren of verbeteren;
 • met ons samenwerken aan het beschikbaar stellen, onderhouden of beheren van de Digitale Platformen;
 • u voorzien van informatie, producten en/of diensten met betrekking tot uw SunPower systeem, uw ervaring of wanneer het nodig is om u van informatie, producten of diensten te voorzien.

Zakelijke transacties - Indien we een transactie aangaan of willen aangaan die onze bedrijfsstructuur verandert, zoals een verkoop, reorganisatie, fusie, joint venture, verandering van zeggenschap of een andere gehele of gedeeltelijke vervreemding van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen, kunnen we persoonsgegevens delen met derde partijen om de transactie te faciliteren of voltooien. In het geval dat ons bedrijf (of een deel daarvan) wordt onderworpen aan een dergelijke gebeurtenis, gaat u ermee akkoord dat alle door ons verzamelde persoonsgegevens overgedragen kunnen worden aan die gereorganiseerde entiteit of derde partij en gebruikt kan worden voor dezelfde doeleinden.

Onderzoeken - Indien u ervoor kiest een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen, kunnen gegevens die u aan ons verstrekt aan andere bedrijven worden doorgegeven. Uw gegevens kunnen in identificeerbaar formaat worden verstrekt aan uw gemachtigde onafhankelijke distributeur/installateur van SunPower; voor andere partijen worden ze geanonimiseerd en/of geaggregeerd.

Naleving van wetgeving - Gegevens die we over u verzamelen, kunnen we naar eigen oordeel bekendmaken indien vereist of toegestaan door toepasselijke (binnen- of buitenlandse) wetgeving of in antwoord op een gerechtelijk bevel of een equivalent daarvan en/of toezichthouders overal ter wereld. We kunnen tevens uw gegevens bekendmaken ter bescherming tegen fraude of om onze contractuele, eigendoms- of andere rechten te beschermen.

Voorkomen van nadeel - Wij kunnen informatie die wij over u verzamelen aan de benodigde instanties bekendmaken indien wij vermoeden dat u misbruik maakt van een dienst aangeboden door ons via deze Website of anderszins door deze te gebruiken om andere computersystemen aan te vallen of om onbevoegde toegang tot een ander computersysteem te verkrijgen, om deel te nemen aan spamactiviteiten of anderszins op onrechtmatige wijze te handelen of de voorwaarden voor het gebruik van de dienst of deze Website te schenden.

7. Beveiliging

We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen en implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens beschermt tegen ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Geen enkele gegevensoverdracht via het internet of een website is echter gegarandeerd beveiligd tegen inbraak. Daarom kunnen we, hoewel we redelijke inspanningen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Digitale Platformen of de door ons opgeslagen gegevens moet onmiddellijk aan ons worden gemeld door ons een e-mail te sturen.

8. Opslag en gebruik van persoonsgegevens over u buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien door personeel of leveranciers in, overgedragen worden aan, en/of opgeslagen worden op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk minder streng is dan in de EER. De gegevens die we verzamelen via deze Digitale Platformen en andere bronnen (zoals onze callcenters), bewaren we in gecentraliseerde computersystemen die worden gehost door of namens SunPower Corporation. Deze bevinden zich buiten de EER, onder andere in de Verenigde Staten en de Filippijnen.

Houd er rekening mee dat de wetten voor gegevensbescherming in de Verenigde Staten en de Filippijnen momenteel niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als in de Europese Unie en dat u mogelijk minder wettelijke rechten hebt met betrekking tot informatie die door SunPower Corporation over u is opgeslagen en verwerkt. In dergelijke gevallen doet SunPower Corporation echter een beroep op leveranciers die gecertificeerd zijn onder het EU-VS Privacy Shield of die anders zijn overeengekomen om dergelijke informatie te beschermen in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Daarnaast hebben alle operationele dochterondernemingen van SunPower bindende bedrijfsregels (Binding Corporate Rules, BCR's) geïmplementeerd met betrekking tot de manier waarop gegevens worden verwerkt en/of overgedragen. Deze BCR's zijn goedgekeurd door bevoegde toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie en bieden voldoende bescherming voor persoonsgegevens binnen de SunPower groep over de hele wereld, zelfs in gevallen waarin SunPower ondernemingen zijn gevestigd in landen waar het niveau van gegevensbescherming niet als evenredig wordt beschouwd met het niveau dat wordt geboden door de wetgeving inzake gegevensbescherming in de Europese Unie. Een samenvatting van deze BCR's is hier beschikbaar. Een lijst van alle operationele dochterondernemingen die aan deze BCR's zijn gebonden is hier beschikbaar. In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming bewaren we uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het verwerkingsdoeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Bepaalde transactiegegevens, diensten en correspondentie, zoals die met betrekking tot uw aankoop van SunPower producten of de garantie op uw SunPower producten, kunnen worden bewaard totdat de tijdslimiet voor claims met betrekking tot de transactie is verlopen, of om te voldoen aan reglementaire vereisten met betrekking tot het bewaren van dergelijke gegevens, en vervolgens worden gearchiveerd in overeenstemming met wettelijke vereisten, d.w.z. wettelijke beperkingen. Bepaalde gegevens, waaronder die van personen die persoonsgegevens verstrekken aan SunPower maar die geen SunPower producten of -services kopen binnen twee jaar na het eerste contact met SunPower, worden verwijderd of anders gearchiveerd twee jaar na de datum van het eerste contact met SunPower.

9. Wijzigingen aan het privacybeleid

Vanwege veranderingen in technologie, toepasselijke wetgeving en onze activiteiten of om andere zakelijke redenen kan het nodig zijn ons privacybeleid te herzien. We zullen de nieuwe versie van dit privacybeleid zonder kennisgeving op deze website en de Digitale Platformen publiceren. Het is daarom van belang dat u deze website en de Digitale Platformen regelmatig controleert op eventuele wijzigingen die van invloed zijn op dit beleid.

10. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies die worden geplaatst op uw computer wanneer u de website bezoekt om van elke bezoeker de browser te onderscheiden en de toegang te registreren. Zie het Cookiesbeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.

11. Uitoefening van uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u aanhouden:

 • Inzage – U kunt vragen om inzage in de persoonsgegevens die SunPower over u aanhoudt. SunPower kan uw identiteit en toegangsrechten controleren. SunPower kan een vergoeding aanrekenen om toegang te verschaffen tot persoonsgegevens. Als er sprake is van een vergoeding, brengen we u daarvan vooraf op de hoogte. Toepasselijke wetgeving of reglementaire vereisten kunnen ons verbieden om sommige of alle persoonsgegevens die we over u aanhouden bekend te maken. Sommige persoonsgegevens kunnen zijn vernietigd, gewist of geanonimiseerd. Indien we u geen toegang tot uw persoonsgegevens kunnen geven, zullen wij u informeren over de redenen waarom, met inachtneming van wettelijke of reglementaire beperkingen.
 • Correctie of verwijdering van persoonsgegevens –U kunt een verzoek indienen om correctie of verwijdering van de gegevens die we over u aanhouden. SunPower behoudt het recht om persoonsgegevens die het bedrijf als juist of noodzakelijk beschouwt, te behouden. We behouden het recht te verzoeken om een rechtsgeldige bevestiging van wijzigingen. Als persoonsgegevens onjuist zijn, zullen we deze herzien en vertegenwoordigers, dienstverleners of andere derde partijen die onjuiste informatie hebben ontvangen, op de hoogte stellen, zodat ze gegevens in hun bezit kunnen bijwerken, behalve indien dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen of kosten vergt.
 • Intrekking van toestemming – Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u (in bepaalde gevallen) die toestemming te allen tijde intrekken, wat geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voordat uw toestemming werd ingetrokken.
 • Bezwaar tegen verwerking – U kunt (in bepaalde gevallen) bewaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering, om redenen in verband met uw specifieke situatie. Wanneer profilering verband houdt met direct marketing hebt u altijd het recht om bezwaar aan te tekenen.
 • Beperking van de verwerking – U kunt om beperking van de verwerking vragen in bepaalde gevallen, zoals voorzien door de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 • Gegevensoverdracht – U kunt de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een contract. Tevens kunt u ons vragen deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is.
 • Klachten– U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit als u gelooft dat SunPower de verplichtingen van de AVG met betrekking tot uw persoonsgegevens niet heeft nageleefd.

U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar SunPower Netherlands B.V. - Kingsfordweg 151 - 1043GR Amsterdam, of door een e-mail te sturen naar data-protection@sunpower.com, met inbegrip van uw hele naam, contactgegevens en een kopie van uw identiteitsdocument.

12. Neem contact met ons op

SunPower Netherlands B.V. is de Gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonsgegevens die in overeenstemming met dit Privacybeleid worden verwerkt.

U kunt via het volgende adres contact met ons opnemen over dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens:

SunPower Netherlands B.V.
Kingsfordweg 151
1043GR Amsterdam
Stuur ons een e-mail
Telefoon: 0800 0233 980

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 3 december 2019.